Rytter information for Hest spring den 20-22. April 2012.       

.

Denne rytterinformation er kun gældende ved springstævner for Heste.

Framelding:
Ryttere der ikke kan komme til start, skal melde fra så tidligt som mulig og senest 1 time før klassens start.

Efteranmeldelse:
Det er muligt at efteranmelde, hvis tidsplanen tillader det, mod dobbelt indskud og senest 1 time før klassens start.

Stævnenr:
Der skal rides med stævnenummer i alle klasser. Kend venligst dit stævnenr, da det letter ekspeditionen for os.

Vigtigt:
Rytterne bedes sørge for at evt. udestående med sekretariat er bragt ud af verden inden første start. Evt ændrings-ønsker skal begrundes og meddeles til sekretariatet senest kl. 18.00 dagen før. 

Præmieoverrækkelse finder sted umiddelbart efter klassens afslutning. Kun de 6 første placeret ryttere, skal møde til præmie overrækkelsen, reglementeret påklædt og til hest. Resten kan hente deres præmie i sekretariatet ca. 20 minutter senere. Bliver man væk fra præmie overrækkelsen (de 6 første), mister man sin præmie ifølge reglementet.


Hunde skal føres i snor overalt på stævnepladsen, og må ikke medtages i cafeteriet.
Da hunde generelt ikke selv kan læse, bedes personen i den anden ende af snoren, sikre sig at ovenstående bliver overholdt.

Telefon-nummer under stævnet er xx xx xx xx. Telefonen åbner fredag kl. xx.xx og  lørdag/søndag kl. ca. xx.00. Lukkes en halv time efter sidste klasse. Mails læses jævnligt undervejs i stævnet.

Tidsplan / Start-lister / Resultat-lister
Vejledende startlister, tidsplan og resultater kan ses på www.riderscup.dk og rideforbundets live-side.

Information om Horse House Cup:

Horse House Cup – en ny konkurrence-klasse med muligheder!

Som et nyt tiltag ved Riders Cup-stævnerne, byder vi i år velkommen til ”Horse House Cup”.

Til alle distrikts-stævnerne, kan rytterne melde sig til en LB**. Den sammenlagt bedste ekvipage fra alle 4 distrikts-stævner får gratis start til finalen, som afvikles over 3 runder i forbindelse med det internationale CSI** stævne i september 2012. Derudover kvalificerer de næste 29 sammenlagt bedste ekvipager fra kvalifikationsrunderne sig også til finalen – dog mod startgebyr. Eneste udelukkelseskriterie for Horse House Cup er, at rytteren ikke må have startet MA eller højere.

Peter Jensen fra Horse House og rideklubben Riders Cup vil med dette initiativ prøve at involvere bredden i sporten, og Horse House Cup vil give 30 af disse ryttere mulighed for at ride under et internationalt stævne ifm. afviklingen af Cup’ens finaleklasser. At få mulighed for dette er rigtig god træning og forberedelse for de yngre og / eller mere urutinerede ryttere, som her får lejlighed til at opleve rytterne og ikke mindst atmosfæren bag disse store stævner på helt tæt hold.
 

 Retur: